Buxus EBTS Belgium

 

Buxusziekten update augustus 2011


Spijtig genoeg is er de laatste jaren een grote uitbreiding geweest van
schimmelaantastingen in buxus in heel West-Europa. Er komen twee verschillende
schimmels voor: Cylindrocladium buxicola en Volutella buxi.
Beide schimmels veroorzaken blad– en taksterfte. De aantasting begint meestal met
Cylindrocladium en kan gevolgd worden door een secundaire aantasting van Volutella.
Beide schimmels dienen dan ook bestreden te worden.
 

Hieronder vindt u gedetailleerde beschrijvingen van deze ziektes.

• Beschrijving Cylindrocladium
De aantasting begint met zwarte vlekken op het blad. Na enkele dagen vallen de
aangetaste bladeren massaal af en er ontstaan zwarte strepen op de jonge twijgen.

 

Ziektebeeld Cylindrocladium                                                     Cylindrocladium: detail


• Beschrijving Volutella
De aantasting begint met bruinverkleuring van de bladeren die daarna verdorren
en tijdelijk aan de plant blijven hangen. Onderaan de bladeren ontstaan er
bleekroze schimmelsporen.

Ziektebeeld Volutella                                                              Volutella: detail

Deze ziektes zijn bij een correcte behandeling goed onder controle te houden. Tijdig
behandelen kan heel wat leed voorkomen. In grote Buxusaanplantingen is een
preventieve aanpak te verkiezen. Wanneer er bij aantasting echter geen behandeling
wordt uitgevoerd, kan de schade enorm zijn. Dit schadebeeld begint meestal met
enkele kleine plekken om dan het tweede jaar uit te groeien tot grote aangetaste
vlakken. De grootste schade gebeurt in de zomer en herfst, vooral bij vochtige 
omstandigheden. Extra waakzaamheid is dan zeker geboden. Aangetaste planten
kunnen volledig recupereren bij een degelijke behandeling.

 Bestrijding:  
• Er zijn meerdere behandelingen nodig om de ziekte onder controle te houden. Een
goede afwisseling van de gebruikte fungiciden is nodig om resistentie te voorkomen.
Door het beperkt aantal goedgekeurde middelen is bestrijding niet zo eenvoudig.
Vele producten zijn ook niet verkrijgbaar voor de particulier.
• Tijdens droge periodes kan u de termijnen wat verlengen omdat de ziektedruk dan
minder is. Tijdens natte periodes is extra waakzaamheid geboden, zelfs tot eind
oktober. In tuinen met veel Buxus of aangetaste tuinen zijn 4 à 5 behandelingen
per jaar aangewezen. Het is van belang om de ziekte stoppen want bij elke nieuwe
uitbraak worden er vele schimmelsporen gevormd zodat de cyclus opnieuw start. 


 • Volgend schema geeft momenteel de beste resultaten:
begin mei: Eminent (tetraconazool) 7.5 ml/10 liter water (max.3 x/jaar ivm resistentie)
begin juni: idem
begin juli: idem
begin augustus: Bravo of Tattoo C (chloorthalonil) 25 ml + Sporgon (prochloraz)
10 gr/10 liter water
begin september: idem
 
• Volgende producten geven ook goede resultaten: Candid, Ortiva Top en Topsin.
Door een aantal gepaste maatregelen kan de ziektedruk fel verminderd worden.  
 
Preventie: 
 • Een goede hygiëne is aanbevolen maar is geen garantie om de ziektes tegen
te houden. Vermijd contact tussen besmette planten en gezonde planten. Ontsmetten
van haagscharen is totaal overbodig.
• In tuinen met automatische beregening is het beter om, in droogteperiodes, 1 keer
per week veel water te geven dan alle dagen te sproeien. Op deze manier kunnen de
planten beter opdrogen en zal de schimmel minder kans maken. Ook het gebruik van
druppelbevloeiing is aan te bevelen.
• Ook oordeelkundige bemesting kan heel wat leed voorkomen. Planten die op een
rustige manier groeien, blijken minder gevoelig voor aantasting. Het gebruik van
gecoate meststoffen heeft dan ook de voorkeur. Overbemesting moet zeker vermeden
worden.
• Ook de manier waarop we Buxus gebruiken, heeft een grote invloed op het
voorkomen van deze ziektes. Dichte massieven, geschoren vormen en wolken zijn veel
gevoeliger voor aantasting dan natuurlijk gegroeide struiken. In zulke tuinen is wat
extra zorg dan ook zeker aangewezen.
• Afwisseling in het sortiment kan ook heel wat problemen voorkomen. Vermijden van
gevoelige soorten is zeker te overwegen. Sommige  Buxussoorten blijken niet of weinig
gevoelig te zijn.  

Conclusie:
Het is een feit dat we meer een meer geconfronteerd worden met lange, vochtige
periodes in de groeimaanden Deze omstandigheden bevorderen vooral schimmel-
aantastingen bij planten. Ook Buxus wordt hierdoor getroffen. Door het vooroordeel
dat  er met Buxus niets kon gebeuren, werden deze schimmelziektes niet of weinig
aangepakt. Door de povere kennis van deze schimmels werden er dikwijls foutieve
adviezen gegeven.

 
Een adequate opvolging en behandeling zijn volgens mij de enige oplossing om deze
plaag onder controle te houden. Ook nu nog blijft Buxus één van de meest dankbare
planten voor de tuin ondanks deze ziektes. In droge zomers zal het probleem zich
minder stellen. Ik wens u dan ook een mooie, droge zomer toe.
 
Didier Hermans,
Buxuskweker 
www.herplant.be
www.buxusshop.be
www.buxuscare.com