Kelderdrainage laten uitvoeren

In menig woning kan de kelder een bron van ellende zijn door vochtproblemen. De kelder ligt ondergronds en staat dus voortdurend in contact met grondwater. Bij hevige regen of een verhoogd grondwaterpeil staat grondwater onder grote druk. Als de keldermuren dan poreus of beschadigd zijn zal het grondwater een weg zoeken door de muren van de kelder. De keldermuren raken verzadigd en opstijgend vocht is het gevolg. Het vocht trekt door de keldermuren omhoog en kan ook de woning bereiken. Dit veroorzaakt naast vochtproblemen in de kelder ook vochtproblemen in de woning. De muren zijn vochtig, er ontstaan vochtplekken en schimmel en de woning zal meer energie verbruiken. Om het probleem op te lossen moeten er in de kelder, als bron van de vochtproblemen, maatregelen getroffen worden.

Oplossingen tegen opstijgend vocht in de kelder

Een oplossing om opstijgend vocht vanuit de kelder te voorkomen is kelderdichting. De kelder wordt dan volledig waterdicht gemaakt door middel van kelderbekuiping. Ook het injecteren van de keldermuren kan opstijgend vocht voorkomen. Maar niet in alle gevallen is het mogelijk om deze vorm van kelderdichting uit te laten voeren. Wanneer de grondwaterdruk te groot is, of de kelder is niet stabiel genoeg, dan is er kans dat dit scheuren in de nieuwe kelderdichting kan geven en blijkt kelderdichting nutteloos geweest te zijn. Om toch te voorkomen dat er problemen door opstijgend vocht vanuit de kelder ontstaan, is een alternatief het vocht gecontroleerd laten afvoeren. Dit kan door middel van kelderdrainage.

Hoe wordt kelderdrainage uitgevoerd?

Bij kelderdrainage kan er aan de kelderwanden en de keldervloer een noppenmembraam worden aangebracht. Dit is een soort van noppenfolie met allemaal kanaaltjes erin verwerkt. De kanaaltjes zorgen ervoor dat het vocht dat de kelder binnenkomt goed kan wegstromen naar een verzamelput. De verzamelput is voorzien van en pomp die het vocht weer verder pompt naar het riool. Een noppenmembraam is zeer sterk materiaal waarover weer een laag waterdicht cement over aangebracht wordt. Vocht zal niet in contact komen met deze nieuwe laag en de kelder zal zo droog blijven.

Soorten drainages

Kelderdrainage kan worden uitgevoerd door middel van wanddrainage, vloerdrainage en randdrainage. Als grondvocht de kelder inkomt door de muren, zal er zowel wand- als vloerdrainage uitgevoerd moeten worden. Het vocht stroomt door de kanaaltjes in de noppenfolie in de muur naar de kanaaltjes die door het noppenfolie dat in de vloer is aangebracht. Zo kan het vocht goed en gecontroleerd de kelder verlaten zonder last te krijgen van problemen, zoals opstijgend vocht. Vocht dat in de kelder aanwezig is en niet door de betonnen vloer kan dringen, zal naar de kimnaad van de kelder stromen. Dit is de naad tussen de vloer en de keldermuren. Daar probeert het vocht in de muren te trekken. Bij een betonnen en dus niet zuigende vloer is randdrainage noodzakelijk. In de rand wordt dan een goot gemetseld van waterdicht cement. Vocht komt in deze goot terecht en zal de muur niet kunnen bereiken. Het vocht zal door de goot worden afgevoerd naar de verzamelput. Bij zuigende vloeren is vloerdrainage voldoende.